BENDRA INFORMACIJA

Mieli kolegos,

maloniai kviečiame teikti mokslinius straipsnius ir dalyvauti 12-ojoje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Apskaita ir finansai: inovatyvūs sprendimai darniai bioekonomikos ir kaimo plėtrai“, kuri vyks 2020 m. lapkričio 19-20 d. Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijoje (Kauno r.). Konferencija vyks nuotoliniu būdu. 

Konferencija skirta pristatyti apskaitos ir finansų mokslinių tyrimų idėjas bei rezultatus, aktualius ieškant inovatyvių ir rezultatyvių praktinių sprendimų verslo ir viešosiose organizacijose, veikiančiose bioekonomikos sektoriuje ir kaimo vietovėse, didinti ūkio subjektų darnų vystymąsi ir sprendimų efektyvumą bei skatinti mažų ir vidutinių įmonių bei viešojo sektoriaus institucijų tvarią bioekonomiką ir veiklos efektyvumą bei šių sektorių partnerystę.

Bioekonomikos sektoriai, kuriantys pridėtinę vertę ES: žemės ūkis; miškininkystė; žuvininkystė ir akvakultūra; maistas, gėrimai ir kiti žemės ūkio kilmės gaminiai; biotekstilė; medienos produktai ir baldai; popierius; biologiniai cheminiai produktai, vaistai, plastikas ir guma; skystieji biodegalai; biomasės elektros energija. Bioekonomikos sektoriais siekiama sukurti labiau inovacijomis grindžiamą mažos taršos ekonomiką, kartu užtikrinant biologinę įvairovę ir aplinkos apsaugą.

Mokslinių tyrimų rezultatai gali būti publikuojami atvirosios prieigos mokslo žurnale „Apskaitos ir finansų mokslas ir studijos: problemos ir perspektyvos“ (e-ISSN 2351-5597), referuojamame šiose tarptautinėse duomenų bazėse: Business Source Corporate Plus, ERIH PLUSDOAJ.

Prieiga prie žurnalo interneto svetainės galima paspaudus šią nuorodą.

Maloniai prašome šia informacija pasidalinti su savo kolegomis.

                                                                                                                      Organizacinio komiteto vardu

                                                                                                                      Doc. dr. Jūratė Savickienė