AUTORIAMS

Kokybės ir teksto pateikties reikalavimus atitinkantys konferencijos dalyvių straipsniai bus publikuojami atvirosios prieigos mokslo žurnale  „Apskaitos ir finansų mokslas ir studijos: problemos ir perspektyvos“ (e-ISSN 2351-5597). Mokslo žurnalas yra leidžiamas nuo 2014 metų ir yra referuojamas šiose tarptautinėse duomenų bazėse: Business Source Corporate Plus, ERIH PLUSDOAJ.

Svarbios datos publikavimuisi:

Publikavimui tinkamo straipsnio pateikimas (norint publikuoti 2022 m. žurnalo numeryje)

2022 m. rugpjūčio 31 d.

Straipsnių recenzavimas

2022 m. rugsėjo – spalio mėn.

Pranešimas apie straipsnių priėmimą

2022 m. gruodžio 1 d.

Straipsnio publikavimo mokesčio sumokėjimas

2022 m. gruodžio 8 d.

Korektūra, redagavimas ir publikavimas

2022 m. gruodžio 20 d.

Publikavimui tinkamo straipsnio pateikimas (norint publikuoti 2023 m. žurnalo numeryje)

2023 m. sausio 31 d.

Straipsnių recenzavimas

2023 m. vasario – balandžio mėn.

Pranešimas apie straipsnių priėmimą

2023 m. gegužės 1 d.

Straipsnio publikavimo mokesčio sumokėjimas

2023 m. gegužės 8 d.

Korektūra, redagavimas ir publikavimas

2023 m. gegužės 20 d.

Straipsnio publikavimo mokestis – 50 EUR/straipsniui už 8-16 puslapių (A4). Už kiekvieną papildomą puslapį mokestis yra 10 EUR. Apmokėjimas už straipsnį pagal pateiktą sąskaitą atliekamas priėmus straipsnį spausdinti (šio mokesčio lėšos bus naudojamos DOI kodų įgijimo ir straipsnių publikavimo išlaidoms apmokėti. Nesumokėjus šio mokesčio, straipsniai nebus publikuojami). Straipsniai nebus redaguojami, todėl autoriai yra atsakingi už sklandžią ir taisyklingą kalbą. 

VDU sąskaitos banke numeris bei publikavimo mokesčio sumokėjimo terminas bus nurodytas straipsnio autoriui pateiktoje išankstinio apmokėjimo sąskaitoje faktūroje.

Straipsnio publikavimo mokestį galima sumokėti į Vytauto Didžiojo universiteto (įm. kodas 111950396) sąskaitą LT35 7044 0600 0290 0835 banke SEB. Formuojamo mokėjimo pavedimo paskirties skiltyje būtina nurodyti „už straipsnį žurnale Apskaitos ir finansų mokslas ir studijos“ ir autoriaus vardą bei pavardę, jei šis mokestis būtų mokamas iš kitam fiziniam asmeniui priklausančios banko sąskaitos.