KVIESTINIAI PRANEŠĖJAI

Prof. Kaja Tampere

Pristatymo tema: Įmonių socialinės atsakomybės raida pokomunistinėse šalyse: organizacijų socialinis teisėtumas

BIO-mokytoja ir mokslininkė komunikacijos srityje: organizacijos komunikacija ir viešieji ryšiai, sveikatos komunikacija ir patyčios, organizacijos kultūra ir įmonių socialinė atsakomybė, darnumas ir teisėtumas. Dirba profesore Jyväskylä (Suomija) ir Talino universitete bei Tartu universitete (Estija). Daugelio mokslinių straipsnių autorė. 

Prof. Catalin N. Albu

Pristatymo tema: Naujas buhalterių vaidmuo: NFI ataskaitų teikimo buvusiose komunistinėse šalyse atvejis 

Catalin N. Albu yra Bukarešto ekonomikos studijų universiteto (Rumunija) apskaitos profesorius, kuris atlieka tyrimus ir dėsto keliose apskaitos srityse, daugiausia dėmesio skirdamas vakarietiškų modelių taikymui kylančios ekonomikos šalyse. Catalin tyrimai buvo paskelbti įvairiuose žurnaluose (Accounting, Auditing and Accountability Journal, Critical Perspectives on Accounting, Accounting Forum, Accounting and Business Research, Australian Accounting Review, and Journal of Accounting in Emerging Economies). Catalin dirba žurnalo „International Accounting, Auditing and Taxationasocijuotoju redaktoriumi ir yra redakcinės kolegijos narys žurnale “Accounting Forum”. Catalin yra Europos apskaitos asociacijos  (EAA) išorės ryšių komiteto pirmininkas ir Tarptautinės apskaitos švietimo ir tyrimų asociacijos (IAAER) konferencijoa viceprezidentas.

Dr. Juliette E. Torabian  

Pristatymo tema: Etika ir darnumas versle: aukštojo mokslo vaidmuo 

Juliette yra Springer išleistos knygos „Turtas, vertybės, kultūra ir švietimas: lygybės ir tvarumo pagrindų atgaivinimas“ autorė https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-92893-3. Ji yra lyginamojo aukštojo mokslo specialistė, H2020 PIONEERED komandos vadovo pavaduotoja ir Liuksemburgo universiteto Humanitarinių, edukologijos ir socialinių mokslų fakulteto švietimo sociologijos mokslo darbuotoja. Ji taip pat yra vyresnioji tarptautinės plėtros ir švietimo ekspertė, turinti 25 metų patirtį strateginio planavimo, politikos formavimo ir analizės bei gebėjimų stiprinimo srityse. Juliette yra žurnalo “International and Comparative Higher Education” ir žurnaloSustainability and Climate change redakcinės kolegijos narė. Ji turi tarpdisciplininį akademinį išsilavinimą ir 15 metų dėstymo patirtį pedagogikos, lyčių ir žmogaus teisių, aplinkosaugos, darnaus vystymosi ir verslo etikos srityse Prancūzijos, Šveicarijos ir Liuksemburgo universitetuose.

Ronaldas Kubilius 

Pristatymo tema: Tvarumo ataskaitos ir standartai: teisinio reguliavimo pokyčiai 

Ronaldas yra konsultacijų ir audito bendrovės „PwC“ vyr. projektų vadovas. Jis turi 14 metų verslo organizacijų konsultavimo patirtį: konsultuoja įmonių vadovus, akcininkus ir investuotojus priimant verslui aktualius sprendimus. Šiuo metu Ronaldas vadovauja „PwC Lietuva“ ESG paslaugų komandai ir padeda verslams spręsti su šia sritimi susijusius iššūkius. ESG tema Ronaldas taip pat reguliariai kalba renginiuose, rašo straipsnius ir įžvalgas žiniasklaidai.

Daugiau informacijos apie konferencijos kviestinius pranešėjus bus paskelbta vėliau.