MOKESČIAI

Dalyvio ir straipsnio publikavimo mokesčiai

Konferencijos dalyvio mokestis – 50 EUR/asmeniui (taikomas pranešėjams, bendraautoriams, lydintiems asmenims ir kitiems konferencijos dalyviams. Straipsnių publikavimo mokestis į šią sumą neįskaičiuotas. Konferencijos dalyvio mokesčio lėšos bus naudojamos konferencijos programos ir santraukų rinkinio, suvenyrų, kavos pertraukų, pietų ir vakarienės išlaidoms apmokėti. Neatvykus į konferenciją šis mokestis nebus grąžinamas). 

Straipsnio publikavimo mokestis – 50 EUR/straipsniui už 8-16 puslapių (A4). Už kiekvieną papildomą puslapį mokestis yra 10 EUR. Apmokėjimas už straipsnį pagal pateiktą sąskaitą atliekamas priėmus straipsnį spausdinti (šio mokesčio lėšos bus naudojamos DOI kodų įgijimo ir straipsnių publikavimo išlaidoms apmokėti. Nesumokėjus šio mokesčio, straipsniai nebus publikuojami). Straipsniai nebus redaguojami, todėl autoriai yra atsakingi už sklandžią ir taisyklingą kalbą.

VDU sąskaitos banke numeris bei dalyvio ir (arba) publikavimo mokesčio sumokėjimo terminas bus nurodytas dalyviui ir (arba) straipsnio autoriui pateiktoje išankstinio apmokėjimo sąskaitoje faktūroje.

Ruošiant šias sąskaitas, o vėliau ir PVM sąskaitas faktūras, yra būtini papildomi duomenys, kurie nebuvo įtraukti į registracijos anketą: institucijos, kuri ketina sumokėti jūsų dalyvio mokestį, pavadinimas, įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas ir adresas. Šiuos duomenis prašome skubiai atsiųsti Daliai Juočiūnienei el. paštu dalia.juociuniene@vdu.lt

Konferencijos dalyvio mokestis turi būti sumokėtas iki 2020 m. lapkričio 6 dienos. Konferencijos dalyviai, kuriems PVM sąskaita faktūra neaktuali, dalyvio ir, prireikus, straipsnio publikavimo mokestį gali sumokėti į Vytauto Didžiojo universiteto (įm. kodas 111950396) sąskaitą LT35 7044 0600 0290 0835 banke SEB. Formuojamo mokėjimo pavedimo paskirties skiltyje būtina nurodyti „Konferencijos Apskaita ir finansai dalyvio mokestis“ ir dalyvio vardą bei pavardę jei šis mokestis būtų mokamas iš kitam fiziniam asmeniui priklausančios banko sąskaitos.

Neatvykus į konferenciją dalyvio mokestis nebus grąžinamas.