MOKSLINIS KOMITETAS

Mokslinio komiteto pirmininkė
Prof. dr. Vilija Aleknevičienė, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva

Nariai:
Prof. dr. Leszek Dziawgo, Nikolajaus Koperniko universitetas, Lenkija
Prof. dr. Ingrīda Jakušonoka, Latvijos gyvybės mokslų ir technologijų universitetas, Latvija
Dr. Iveta Košovská, Slovakijos žemės ūkio universitetas Nitroje, Slovakija
Prof. dr. Kristina Levišauskaitė, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva
Prof. dr. Astrida Miceikienė, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva
Doc. dr. Maire Nurmet, Estijos gyvybės mokslų universitetas, Estija
Prof. dr. Jindřich Špička, Prahos ekonomikos universitetas, Čekija
Prof. dr. Danutė Zinkevičienė, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva