REIKALAVIMAI PRANEŠIMAMS

Konferencijos kalbos – anglų ir lietuvių.

Reikalavimai žodiniams pranešimams

Pranešimo trukmė:

  • plenariniame posėdyje – apie 25 minutes;
  • sekcijų posėdžiuose – apie 10 minučių.

Dalyviai registracijos anketoje nurodo pasirinktą žodinio pranešimo kalbą (anglų ar lietuvių) ir pagal pasirinktą kalbą rengia pranešimo skaidres. 

Reikalavimai stendiniams pranešimams

Stendinis pranešimas turi būti parengtas pagal pateiktą konferencijos organizatorių parengtą šabloną anglų kalba. 

Stendinis pranešimas turi būti atsiųstas el. paštu afk@vdu.lt iki spalio 17 d. Visi pateikti stendiniai pranešimai bus publikuojami konferencijos svetainėje iki 2022 m. gruodžio 1 d.. 

Žvelgdamas į stendinį pranešimą konferencijos dalyvis turėtų susidaryti bendrą medžiagos vaizdą ir lengvai perskaityti parašytą tekstą. Rengiant stendinio pranešimo tekstą gali būti naudojami straipsnio anotacijoje atspindėti aspektai. 

Tekstas stendiniame pranešime turėtų užimti ne daugiau kaip 50 proc. lapo ploto. Didžiosiomis raidėmis stendiniame pranešime turėtų būti rašomi tik paties pranešimo ir svarbiausių jo dalių ar elementų pavadinimai. Ypač reikšmingiems ar išskirtiniams, bet trumpiems teksto elementams ar pavieniams žodžiams išskirti pranešimo tekste gali būti naudojamas paryškintas, pasviręs ir (arba) pabrauktas šriftas. Rekomenduojama naudoti ne mažesnį kaip 24 pt šriftą tarp eilučių paliekant ne mažiau kaip vieno eilėtarpio intervalą.  

Iliustracijos (lentelės, paveikslėliai ir nuotraukos) gali būti įvairaus dydžio, tačiau svarbesni elementai turėtų būti didesni. 

Stendinio pranešimo lapo viršuje turi būti pateiktas pranešimo pavadinimas, atitinkantis parengtąjį arba ketinamą parengti straipsnį, autoriaus(-), vardas(-ai) ir pavardė(-ės) ir atstovaujamos institucijos(-ų) pavadinimas(-ai). Stendinio pranešimo lapo apačioje turi būti pateikta tokia pati, kaip kad straipsnyje informacija apie autorių(-ius).