REIKALAVIMAI PRANEŠIMAMS

Konferencijos kalbos – anglų ir lietuvių.

Reikalavimai žodiniams pranešimams

Pranešimo trukmė:

  • plenariniame posėdyje – apie 30 minučių;
  • sekcijų posėdžiuose – apie 10 minučių.

Konferencijos dalyviai, ketinantys pranešimus skaityti lietuvių kalba, pranešimo skaidres privalo parengti anglų kalba.

Reikalavimai stendiniams pranešimams

Stendinis pranešimas turi būti parengtas vertikaliame A1 formato lape (594 x 841 mm) anglų kalba.

Žvelgdamas į stendinį pranešimą konferencijos dalyvis turėtų susidaryti bendrą medžiagos vaizdą ir lengvai perskaityti parašytą tekstą. Rengiant stendinio pranešimo tekstą gali būti naudojami straipsnio anotacijoje atspindėti aspektai.

Tekstas stendiniame pranešime turėtų užimti ne daugiau kaip 50 proc. lapo ploto. Didžiosiomis raidėmis stendiniame pranešime turėtų būti rašomi tik paties pranešimo ir svarbiausių jo dalių ar elementų pavadinimai. Ypač reikšmingiems ar išskirtiniams, bet trumpiems teksto elementams ar pavieniams žodžiams išskirti pranešimo tekste gali būti naudojamas paryškintas, pasviręs ir (arba) pabrauktas šriftas. Rekomenduojama naudoti ne mažesnį kaip 24 pt šriftą tarp eilučių paliekant ne mažiau kaip vieno eilėtarpio intervalą.

Iliustracijos (lentelės, paveikslėliai ir nuotraukos) gali būti įvairaus dydžio, tačiau svarbesni elementai turėtų būti didesni.

Stendinio pranešimo lapo viršuje turi būti pateiktas pranešimo pavadinimas, atitinkantis parengtąjį arba ketinamą parengti straipsnį, autoriaus(-ių), vardas(-ai) ir pavardė(-ės) ir atstovaujamos institucijos(-ų) pavadinimas(-ai). Stendinio pranešimo lapo apačioje turi būti pateikta tokia pati, kaip kad straipsnyje informacija apie autorių(-ius).