REIKALAVIMAI STRAIPSNIAMS PARENGTI

Straipsniai, pateikti publikuoti atvirosios prieigos žurnale „Apskaitos ir finansų mokslas ir studijos: problemos ir perspektyvos“, turi būti originalūs, anksčiau nepublikuoti ir nepateikti svarstymui publikuoti kituose leidiniuose. Straipsnius, priimtus spausdinti šiame žurnale, draudžiama publikuoti kituose leidiniuose. Mokslinis komitetas turi teisę atmesti arba grąžinti autoriui (autoriams) tobulinti straipsnius, kurie neatitiks mokslo straipsniams keliamų kokybės ir straipsnio maketavimo šablone nurodytų teksto sutvarkymo reikalavimų.

Straipsniai nebus redaguojami, todėl autoriai yra atsakingi už sklandžią ir taisyklingą kalbą.

Autorių gairėse galite atverti ir atsisiųsti MS Word tvarkykle parengtą straipsnio maketavimo šabloną. Rekomenduojame pasinaudoti šiuo šablonu rengiant savuosius straipsnius.

Svarbios datos publikavimuisi:

Publikavimui tinkamo straipsnio pateikimas (norint publikuoti 2022 m. žurnalo numeryje)

2022 m. rugpjūčio 31 d.

Straipsnių recenzavimas

2022 m. rugsėjo – spalio mėn.

Pranešimas apie straipsnių priėmimą

2022 m. gruodžio 1 d.

Straipsnio publikavimo mokesčio sumokėjimas

2022 m. gruodžio 8 d.

Korektūra, redagavimas ir publikavimas

2022 m. gruodžio 20 d.

Publikavimui tinkamo straipsnio pateikimas (norint publikuoti 2023 m. žurnalo numeryje)

2023 m. sausio 31 d.

Straipsnių recenzavimas

2023 m. vasario – balandžio mėn.

Pranešimas apie straipsnių priėmimą

2023 m. gegužės 1 d.

Straipsnio publikavimo mokesčio sumokėjimas

2023 m. gegužės 8 d.

Korektūra, redagavimas ir publikavimas

2023 m. gegužės 20 d.