STRAIPSNIŲ PATEIKIMAS

Straipsnių  pateikimas  atvirosios  prieigos  mokslo  žurnalo „Apskaitos ir finansų mokslas ir studijos: problemos ir perspektyvos“ (e-ISSN 2351-5597) svetainėje https://ejournals.vdu.lt/index.php/ssaf/
Reikalinga registracija žurnalo svetainėje. Autorius, norinčius registruotis žurnale, prašome informuoti žurnalo administratorių el. paštu ssaf@vdu.lt

Atrinkti geriausi moksliniai straipsniai, kuriuose pateikti moksliniai tyrimai siejami su Vidurio Europos šalių verslui aktualiomis problemomis ir jų sprendimu, galės būti publikuojami recenzuojamame žurnale „Central European Business Review“ (2022 m. Nr. 5). Šia galimybe galės pasinaudoti tik tie mokslininkai, kurie straipsnius pateiks iki 2022 m. rugpjūčio 31 d. Žurnalas publikuoja aukštos kokybės mokslinius straipsnius, kuriuose pateikiami teorinių, konceptualių ir empirinių tyrimų rezultatai. Jis indeksuojamas Emerging Sources Citation Index (WEB of SCIENCE), SCOPUS, ERIH PLUS, EBSCO, ProQuest duomenų bazėse. Žurnalui skaičiuojamas SCOPUS cituojamumo rodiklis.

Kontaktai:
Prof. dr. Vilija Aleknevičienė, vilija.alekneviciene@vdu.lt 
ssaf@vdu.lt

Mokslo žurnalo leidybos periodiškumas - vienas numeris per metus.
Mokslo žurnalas yra referuojamas šiose duomenų bazėse: EBSCO, ERIH PLUS ir DOAJ.