STRAIPSNIŲ PATEIKIMAS

Straipsnių pateikimas atvirosios prieigos mokslo žurnalo „Apskaitos ir finansų mokslas ir studijos: problemos ir perspektyvos“
(e-ISSN 2351-5597) svetainėje https://ejournals.vdu.lt/index.php/ssaf/
Reikalinga registracija žurnalo svetainėje. Autorius, norinčius registruotis žurnale, prašome informuoti žurnalo administratorių el. paštu ssaf@vdu.lt

Kiekvieną straipsnį recenzuos du autorių pavardžių ir atstovaujamų institucijų nežinantys recenzentai. Galutinį sprendimą dėl straipsnio tinkamumo publikuoti priims žurnalo redakcinė kolegija.

Kontaktai:
Prof. dr. Vilija Aleknevičienė, vilija.alekneviciene@vdu.lt 
Aurelija Markelytė, ssaf@vdu.lt

Mokslo žurnalo leidybos periodiškumas - vienas numeris per metus.
Mokslo žurnalas yra referuojamas šiose duomenų bazėse: EBSCO, ERIH PLUS ir DOAJ.