SVARBIAUSIOS DATOS

Registracija ir pranešimų santraukos pateikimas*

iki 2020 m. spalio 5 d.

Pranešimų santraukų atitikimo konferencijos tematikai įvertinimas

per 2 savaites po santraukos pateikimo

Straipsnių pateikimas (norint publikuoti 2020 m. žurnalo numeryje)**

pratęsta iki 2020 m. lapkričio 20 d.

Pranešimas apie straipsnių priimtinumą

pratęsta iki 2020 m. gruodžio 14 d.

Publikavimui tinkamo straipsnio pateikimas

pratęsta iki 2020 m. gruodžio 31 d.

Straipsnių pateikimas (norint publikuoti 2021 m. žurnalo numeryje)**

iki 2021 m. sausio 18 d.

Pranešimas apie straipsnių priimtinumą

iki 2021 m. vasario 15 d.

Publikavimui tinkamo straipsnio pateikimas

iki 2021 m. kovo 29 d.

Straipsnio publikavimo mokesčio sumokėjimas

priėmus straipsnį spausdinti

* Pranešimo santrauka teikiama tik anglų kalba el.paštu afk@vdu.lt

** Straipsniai mokslo žurnalui teikiami prisijungus prie žurnalo interneto svetainės.

Registruotis dalyvauti konferencijoje galima naudojantis šios svetainės skyrelyje Registracija pateikta nuoroda.