SVARBIAUSIOS DATOS

Registracija ir pranešimų santraukos pateikimas*

pratęsta iki 2020 m. spalio 19 d.

Pranešimų santraukų atitikimo konferencijos tematikai įvertinimas

per 2 savaites po santraukos pateikimo

Straipsnių pateikimas (norint publikuoti 2020 m. žurnalo numeryje)**

pratęsta iki 2020 m. lapkričio 20 d.

Pranešimas apie straipsnių priimtinumą

pratęsta iki 2020 m. gruodžio 14 d.

Publikavimui tinkamo straipsnio pateikimas

pratęsta iki 2020 m. gruodžio 31 d.

Straipsnių pateikimas (norint publikuoti 2021 m. žurnalo numeryje)**

pratęsta iki 2021 m. vasario 28 d.

Pranešimas apie straipsnių priimtinumą

pratęsta iki 2021 m. kovo 21 d.

Publikavimui tinkamo straipsnio pateikimas

pratęsta iki 2021 m. kovo 31 d.

Straipsnio publikavimo mokesčio sumokėjimas

priėmus straipsnį spausdinti

* Pranešimo santrauka teikiama tik anglų kalba el.paštu afk@vdu.lt

** Straipsniai mokslo žurnalui teikiami prisijungus prie žurnalo interneto svetainės.

Registruotis dalyvauti konferencijoje galima naudojantis šios svetainės skyrelyje Registracija pateikta nuoroda.