Mieli kolegos,

maloniai kviečiame teikti mokslinius straipsnius ir dalyvauti 12-ojoje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Apskaita ir finansai: inovatyvūs sprendimai darniai bioekonomikos ir kaimo plėtrai“, kuri vyks 2020 m. lapkričio 19-20 d. Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijoje (Kauno r.).

Konferencija skirta pristatyti apskaitos ir finansų mokslinių tyrimų idėjas bei rezultatus, aktualius ieškant inovatyvių ir rezultatyvių praktinių sprendimų verslo įmonėse ir viešojo sektoriaus institucijose, didinti ūkio subjektų konkurencingumą ir sprendimų efektyvumą bei skatinti mažų ir vidutinių įmonių bei viešojo sektoriaus institucijų konkurencingumą ir veiklos efektyvumą bei šių sektorių partnerystę.

Moksliniai straipsniai bus publikuojami atvirosios prieigos mokslo žurnale „Apskaitos ir finansų mokslas ir studijos: problemos ir perspektyvos“ (e-ISSN 2351-5597) , referuojamame šiose tarptautinėse duomenų bazėse:

Business Source Corporate Plus (https://www.ebscohost.com/titleLists/plh-journals.htm),

ERIH PLUS (https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=489480)

DOAJ (https://doaj.org/toc/2351-5597?source=)

Prieiga prie šio žurnalo interneto svetainės galima paspaudus šią nuorodą.

Maloniai prašome šia informacija pasidalinti su savo kolegomis.

Organizacinio komiteto vardu

Prof. dr. Danutė Zinkevičienė