TEMINĖS KRYPTYS

12-oji apskaitos ir finansų konferencija yra skirta tvariai bioekonomikos ir kaimo plėtrai.

Maloniai kviečiame teikti mokslinius straipsnius ir skaityti pranešimus šiomis tematikomis:

  • Inovatyvūs apskaitos ir audito sprendimai verslo ir viešosiose organizacijose, veikiančiose bioekonomikos sektoriuje ir kaimo vietovėse (finansinė apskaita; valdymo apskaita; socialinė apskaita; aplinkos apskaita; apskaitos informacinės sistemos; verslo apmokestinimas; audito kokybė, efektyvumas ir etika, kt.).
  • Verslo finansavimas ir finansų valdymas siekiant tvarios bioekonomikos ir kaimo plėtros (finansinė analizė, planavimas ir vertinimas; finansų ekonometrija; investicijų diversifikavimas; finansų rinkos; finansinė elgsena; klimato finansai; žaliasis finansavimas, kt.).
  • Tvarios bioekonomikos ir kaimo plėtros viešieji finansai (finansinė parama; finansinės priemonės; viešųjų finansų valdymo modeliai; finansinės rizikos valdymas, kt.).

Konferencijos kalbos – anglų ir lietuvių.

Pranešimai – žodiniai (apie 10 minučių) ir stendiniai. Pranešimo skaidrės ir stendiniai pranešimai tik anglų kalba.

Straipsnių publikavimas – nustatytuosius reikalavimus atitinkantys straipsniai bus publikuojami atvirosios prieigos mokslo žurnale „Apskaitos ir finansų mokslas ir studijos: problemos ir perspektyvos“ (e-ISSN 2351-5597). išsamesnė informacija apie žurnalą pateikta šios svetainės skyrelyje Autoriams.