TEMINĖS KRYPTYS

Konferencija skirta pristatyti apskaitos ir finansų mokslinių tyrimų idėjas bei rezultatus, aktualius ieškant inovatyvių ir rezultatyvių praktinių sprendimų verslo įmonėse ir viešojo sektoriaus institucijose, didinti ūkio subjektų konkurencingumą ir sprendimų efektyvumą bei skatinti mažų ir vidutinių įmonių bei viešojo sektoriaus institucijų konkurencingumą ir veiklos efektyvumą bei šių sektorių partnerystę.

Maloniai kviečiame teikti mokslinius straipsnius ir skaityti pranešimus šiomis tematikomis:

  • Inovatyvūs apskaitos ir audito sprendimai verslo ir viešosiose organizacijose, veikiančiose bioekonomikos sektoriuje ir kaimo vietovėse (finansinė apskaita; valdymo apskaita; socialinė apskaita; aplinkos apskaita; apskaitos informacinės sistemos; verslo apmokestinimas; audito kokybė, efektyvumas ir etika, kt.).
  • Verslo finansavimas ir finansų valdymas siekiant tvarios bioekonomikos ir kaimo plėtros (finansinė analizė, planavimas ir vertinimas; finansų ekonometrija; investicijų diversifikavimas; finansų rinkos; finansinė elgsena; klimato finansai; žaliasis finansavimas, kt.).
  • Tvarios bioekonomikos ir kaimo plėtros viešieji finansai (finansinė parama; finansinės priemonės; viešųjų finansų valdymo modeliai; finansinės rizikos valdymas, kt.).

Konferencijos kalbos – anglų ir lietuvių.

Pranešimai – žodiniai (apie 10 minučių) ir stendiniai. Pranešimo skaidrės ir stendiniai pranešimai tik anglų kalba.

Straipsnių publikavimas – nustatytuosius reikalavimus atitinkantys straipsniai bus publikuojami atvirosios prieigos mokslo žurnale „Apskaitos ir finansų mokslas ir studijos: problemos ir perspektyvos“ (e-ISSN 2351-5597). išsamesnė informacija apie žurnalą pateikta šios svetainės skyrelyje Autoriams.