TEMINĖS KRYPTYS

Maloniai kviečiame teikti mokslinius straipsnius ir skaityti pranešimus šiomis tematikomis:

Apskaita ir auditas (apskaitos tyrimų apžvalga, finansinė apskaita, valdymo apskaita, finansinė atskaitomybė ir skaidrumas, tikrosios vertės apskaita ir atskaitomybė, verslo apmokestinimas, kūrybinė apskaita, socialinė apskaita, aplinkosaugos apskaita ir atskaitomybė, tarptautinė apskaita, apskaitos harmonizavimas, finansinė atskaitomybė po pandeminiame pasaulyje, apskaita viešosiose ir pelno nesiekiančiose organizacijose, apskaitos informacinės sistemos, išorės ir vidaus auditas, audito kokybė ir viešoji priežiūra, vidaus kontrolė, audito vertinimas, audito technologijos, elgsenos klausimai ir etika).

Verslo finansai (finansinė analizė, finansų valdymas, žaliasis finansavimas, tvarūs finansai, verslo finansavimo modeliai ir priemonės, projektų bei viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės finansai, verslo finansai ir globalizacija, finansų rinkos ir turto įkainojimo modeliai, elgsenos finansai, finansų ekonometrija verslui, skaitmeninė transformacija versle, finansinės technologijos ir inovatyvios finansinės paslaugos).

Įmonių valdysena (Įmonių valdymas ir atskaitomybė, įmonių tvarumas ir socialinė atsakomybė, nefinansinės ataskaitos ir jų atskleidimas, ESG (aplinkos, socialinių ir valdymo) kriterijų atskleidimas, valdymas ir inovacijos, įmonių valdymas ir prieiga prie finansavimo šaltinių rinkos, įmonių veiklos valdymo sistemos, rizikos valdymas, susijungimai ir įsigijimai, valdybos įvairovė ir įmonių veikla, integruotos atskaitomybės, mokesčių planavimas).

Konferencijos formatas – nuotoliniu būdu.

Konferencijos kalbos – anglų ir lietuvių.

Kvietimas

Konferencijos dalyviai maloniai kviečiami pateikti mokslinių tyrimų santraukas, straipsnius, perskaityti žodinius arba pristatyti stendinius pranešimus. Moksliniai pranešimai turi būti originalūs, pateikiant konceptualius, empirinius, eksperimentinius ar teorinius tyrimų rezultatus nurodytomis konferencijos tematikomis.