BENDRA INFORMACIJA

Mieli kolegos,

maloniai kviečiame teikti mokslinius straipsnius ir dalyvauti 13-ojoje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Apskaita ir finansai verslui 2022: Darnumo link“, kuri vyks 2022 m. lapkričio 10-11 d. Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijoje (Kauno r.). Konferencija vyks nuotoliniu būdu. 

Konferencija skirta suburti apskaitos ir finansų srities mokslininkus, kurie pasidalintų patirtimi ir verslui svarbiais mokslinių tyrimų rezultatais. Pagrindinis konferencijos tikslas – pristatyti ir išdiskutuoti inovatyvias ir į darnumą orientuotas apskaitos ir finansų mokslo tendencijas, pasidalinti naujais požiūriais, kurie svarbūs didinant verslo konkurencingumą ir efektyvumą bei skatinant partnerystę tarp smulkaus ir vidutinio verslo bei viešojo sektoriaus.

Straipsniai gali būti publikuojami moksliniame žurnale „Apskaitos ir finansų mokslas ir studijos: problemos ir perspektyvos“ (https://ejournals.vdu.lt/index.php/ssaf/). Žurnalas indeksuojamas EBSCO, ERIH PLUS ir DOAJ duomenų bazėse. Straipsnius recenzuos du anoniminiai recenzentai.

Atrinkti geriausi moksliniai straipsniai, kuriuose pateikti moksliniai tyrimai siejami su Vidurio Europos šalių verslui aktualiomis problemomis ir jų sprendimu, galės būti publikuojami recenzuojamame žurnale „Central European Business Review“ (https://cebr.vse.cz) 2022 m. Nr. 5.

Maloniai prašome šia informacija pasidalinti su savo kolegomis.

                                                                                                                      Organizacinio komiteto vardu

                                                                                                                      Dr. Erika Besusparienė